Cultuurbeleid in Heerenveen

26 september 2016

Op 14 september 2016 stroomde het Abe Lenstra stadion in Heerenveen vol met cultuur minnende inwoners. Zij waren afgekomen op de uitnodiging van hun gemeente om mee te denken over het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Heerenveen. Na inspirerende lezingen en een cultuurquiz, geleid door de wethouder Cultuur, Hans Broekhuizen, ging iedereen aan de slag.

Interactieve avond
Het moest een interactieve avond worden met ruimte voor ieders mening. De raadsleden uit de commissie Samenleving wilden een actieve rol. Om hier in te voorzien, bedachten Ebrien den Engelsman (met wie ik het nieuwe cultuurtraject uitvoer) en ik een workshop om met elkaar te brainstormen over het nieuwe cultuurbeleid. De workshop was gebaseerd op Het Fundament, een methode die ik gebruik om projecten op te starten. De methode voorkomt discussie en maakt het mogelijk om in hele korte tijd samen te bepalen wat absoluut wel en helemaal gewenst is.

Raadsleden waren gespreksleider
Onder leiding van de raadsleden ging men in groepjes van ongeveer 20 mensen uiteen. Op elke tafel lagen stapels post-its. Iedereen moest afzonderlijk van elkaar in steekwoorden opschrijven hoe het ideale cultuurbeleid in Heerenveen eruit ziet. Alles kon, alles mocht, er waren geen beperkingen. Hier en daar ontstond wat discussie maa de raadsleden wisten hun groep goed in het ‘gareel’ te houden.

Prioriteren
Na een 10 tot 15 minuten ging men over tot het prioriteren van alle ideeën. Dat ging eigenlijk vanzelf. Waren er veel mensen in de groep die eenzelfde idee voor ogen hadden, dan werd dat idee als ‘absoluut wenselijk’ of ‘wenselijk’ betiteld. Een idee dat weinig werd genoemd maar wel door iedereen als een goed idee werd beschouwd, dan kreeg dat het stempel ‘zou mooi zijn’.

Presenteren
Na de brainstorm presenteerden de groepen hun ideeën aan elkaar. Veel ideeën kwamen overeen. Zoals ‘samenwerking bevorderen’ en ‘zichtbaar maken wat er allemaal al is’. Bij elkaar gaven de deelnemers de gemeente een mooie lijst met aandachtspunten voor het nieuwe cultuurbeleid mee.

Waardevolle suggesties en tips
De avond was zeer geslaagd. Naast alle interviews met het culturele veld in Heerenveen kwamen de deelnemers met waardevolle suggesties. Daags na de themabijeenkomst in het Abe Lenstra Stadion kregen we van de betrokken griffie en raadsleden terug dat ze het een ‘bijzondere en goede interactieve bijeenkomst vonden’. De Heerenveense Courant kwam een dag later ook met dit mooie artikel. Artikel Heerenveense Courant over themabijeenkomst cultuurbeleid in Heerenveen Cultuur in Heerenveen wordt zo al zichbaar!

Participatie trajecten
Heb je een onderwerp waar je een grote groep mensen over mee wilt laten praten? Laten we dan everder praten over hoe we dit samen, succesvol kunnen organiseren.

Blog van firma: Cultuurbeleid in Heerenveen

Blog van firma: Cultuurbeleid in Heerenveen

Blog van firma: Cultuurbeleid in Heerenveen

Blog van firma: Cultuurbeleid in Heerenveen

Blog van firma: Cultuurbeleid in Heerenveen

Blog van firma: Cultuurbeleid in Heerenveen

Blog van firma: Cultuurbeleid in Heerenveen