Hier ben ik

Een nieuw communicatie model

Niet een organisatie communiceert maar mensen communiceren. In menselijke communicatie ligt de sleutel voor de zakelijke communicatie om zich succesvol te verbinden in een wereld waarin iedereen communiceert.

Kunst van het communiceren
Met hoe wij kijken, horen, zien, voelen, ruiken en proeven, om over intuïtief handelen nog maar te zwijgen, creëren wij onze eigen werkelijkheid. Door onze werkelijkheden te delen en daarover te interacteren geven we samen vorm aan onze identiteit, aan onze eigen IK. Dat is de kunst van het communicatie collectief: ´Er is geen ik zonder de ander, geen wij zonder zij´.

Een nieuwe organisatie methode
In het HIER BEN IK model zijn alle mensen communicator. Zij treden op als collectief én inidividueel, als expert op hun eigen gebied. Mensen binnen en buiten de organisatie werken samen aan een repetoire dat de identiteit van de organisatie versterkt.

Interactief en transparant
Met HIER BEN IK creëer je ruimte voor iedereen in de organisatie om zelf te communiceren. Het doel is als collectief vorm en inhoud geven aan de identiteit van je organisatie. Iedereeen draagt bij aan het zichtbaar maken van het WAAROM en HOE de organisatie doet WAT zij doet. Zo ontstaat een boeiend repertoir dat de veelzijdigheid van je organisatie belicht en breng je samen de bedrijfswaarden tot leven. Niet eenmalig maar continu. Want in het proces ontstaan de verhalen en vindt interactie plaats. HIER BEN IK stimuleert menselijke interactie en bevordert transparantie.

HIER BEN IK komt met een speciaal implementatieprogramma, gebaseerd op de agile manier van werken.

Inspiratieboekje
Met de introductie van HIER BEN IK in 2014 kwam ook het gelijknamige inspiratieboekje. De drukversie is intussen uitverkocht, maar het boekje kun je hier nog digitaal doorbladeren.

Er is geen ik zonder de ander, geen wij zonder zij.

Uit: Een gesprek zonder einde van Noelle Aarts HIER BEN IK, inspiratie boekje van Irma van Zand
Vragen? Irma van Zand beantwoordt ze graag via 06 17 23 23 90