Case:

samen sterk zonder stigma

Samen Sterk zonder Stigma richt zich op het tegengaan van stigmatisering, o.a. door bespreekbaarheid van psychische problematiek te stimuleren. De stichting heeft bij verschillende doelgroepen projecten lopen, gericht op o.a. werkgevers (inclusief werkgeverschap, betekent ook aandacht voor werknemers met een psychische aandoening), de GGZ (aandacht voor de mens achter de patiënt), de media (media zonder stigma), en een nieuw project gericht op jeugd en onderwijs (leerlingen van 10-14 jaar, docenten en ouders).

Probleemstelling
Samen Sterk zonder Stigma heeft één website die bestaat uit een combinatie van verschillende subsites. De stichting creëert steeds meer content maar vraagt zich af of die altijd wel op de juiste plek staat en voldoen zichtbaar is voor de verschillende doelgroepen. Ook vraagt Samen Sterk zonder Stigma zich af of hun website de zeer uiteenlopende doelgroepen nog wel goed bedient. De wens bestaat om meer eenheid te creëren.

Verfrissende kijk van buiten naar binnen
Luisteren naar de wensen van je opdrachtgever is één, de behoefte van de relaties in kaart brengen, is nog belangrijker. In werksessies met ambassadeurs, supporters en andere betrokkenen hebben we een kijk van buiten naar binnen gecreëerd. De uitkomsten waren niet allemaal even verrassend, toch was weer eens stilstaan met waar je mee bezig bent, heel verfrissend. Voor zowel de referentiegroepen als de medewerkers.

Herijken van de communicatie strategie
Over de vormgeving van Samen Sterk zonder Stigma was iedereen het eens: die was helder, licht en mooi. Een restyle was dus niet nodig. Dat lag anders bij de content. Waar iedereen de verhalen van ambassadeurs zeer waarderen, vond men de indeling van de website heel rommelig. Mensen vonden niet meer wat ze zochten. Ook vonden ze dat Samen Sterk zonder Stigma meer trots mochten zijn op wat de stichting allemaal doet en dat beter zichtbaar maken. Een nieuwe content strategie was gewenst.

Samen zichtbaar maken wat je doet en hoe
Samen met het communicatieteam van Samen Sterk zonder Stigma, hun vormgever en webbouwer hebben we een nieuwe webstructuur ontwikkeld. Het team leverde daarvoor zelf de input. Mijn rol was erop toezien dat die voldeed aan de uitkomsten van het onderzoek. De social media medewerker scherpte ondertussen haar aanpak aan en liet die meer aansluiten op alle online activiteiten. Omdat van alle medewerkers een bijdrage werd gevraagd om meer te delen, zowel binnen als buiten de organisatie, waar men aan werkt, introduceerde ik weekly standups.

Mijn rol
Mijn opdracht bij Samen Sterk zonder Stigma was gericht op het meer eenheid brengen in de communicatie qua vorm en inhoud en qua aanpak. Mijn rol bestond uit het organiseren en faciliteren van werksessies met doelgroepen, interviews met medewerkers, opzetten van een nieuwe communicatiestijl en - werkwijze, conceptontwikkeling en tijdelijk leidinggeven aan het communicatieteam.

Reactie van opdrachtgever
"Door Irma’s strakke, doordachte aanpak weten we nu veel beter welke informatieve aanvulling onze doelgroepen van ons verwachten, en hoe ze deze informatie willen vinden", aldus Gerdien Rabbers (directeur) en Judith de Laat (communicatie adviseur). "Nu kunnen we dit nog beter ontsluiten via de website en sociale media. Irma heeft ons laten zien dat we trots mogen zijn op dat wat we in de afgelopen tijd bereikt hebben. En dit laten ook mogen zien aan de buitenwereld."

Nieuws: Utrechtse kunstenares Zus van Zand doet mee met grote internationale 
            kunstmanifestatie

Nieuws: Utrechtse kunstenares Zus van Zand doet mee met grote internationale 
            kunstmanifestatie

Nieuws: Utrechtse kunstenares Zus van Zand doet mee met grote internationale 
            kunstmanifestatie

Nieuws: Utrechtse kunstenares Zus van 
           Zand doet mee met grote internationale kunstmanifestatie