Participatie programma

Voor overheidsbeleid

Voor het ontwikkelen van beleid en creeren van draagvlak, organiseren overheden bijeenkomsten, in de vorm van stadsgesprekken of thema avonden. Om die bijeenkomsten succesvol te laten verlopen, bedacht firma een eenvoudige maar doeltreffende manier om inspraak van (grotere) groepen mensen te organiseren. Ons programma maakt vaak onderdeel uit van grotere programma's waar 'inspraak' en 'participatie' het doel zijn.

Snelle manier om iedereen te betrekken

Onderdeel van het Participatie programma is de workshop om samen bijvoorbeeld te bedenken wat er nodig is voor het ideale beleid. Wat moet echt onderdeel uitmaken van dat beleid, wat zou onderdeel moeten uitmaken van het beleid, wat kan onderdeel uitmaken en wat is niet noodzakelijk? Alle ideeen worden daarna geprioriteerd. Wat iedereen echt nodig vindt, krijgt een hoge prioriteit en kan als advies worden meegenomen in het te ontwikkelen beleid.

Meer weten?
Bel Irma van Zand op 06 17 23 23 90 voor meer informatie.

We vonden het een heel bijzondere en erg goede interactieve bijeenkomst

Gemeente Heerenveen

Participatie workshop van firma